Política de Privadesa

AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES

 1. La navegació per la informació disponible al Portal de Govern Obert és anònima.
 2. Per a utilitzar els serveis continguts en el Portal de Govern Obert l'usuari haurà de donar-se d'alta i proporcionar prèviament les dades de caràcter personal segun la informació específica que consta en cada tipus d'alta.
 3. Les dades aportades seran incorporades i tractades per l'Ajuntament d'acord amb la descripció del fitxer següent:
  • Nom del fitxer/tractament: DATOS PERSONALES WEB
  • Finalitat del fitxer/tractament: Gestionar els processos participatius per al control de l'habilitació de les persones que participen en els mateixos i recompte merament numèric i estadístic dels resultats derivats dels processos de participació ciutadana
  • Òrgan responsable: AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN
 4. L'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, davant l'òrgan responsable indicat tot la qual cosa s'informa en el compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 5. Com a principi general, aquest lloc web no comparteix ni revela informació obtinguda, excepte quan haja sigut autoritzada per l'usuari, o la informació siga requerida per l'autoritat judicial, ministeri fiscal o la policia judicial, o se de algun dels supòsits regulats en l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.