Pressupostos participatius

Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació ciutadana que permet que les veïnes i veïns de la ciutat s’involucren en la presa de decisions respecte a l’execució del pressupost municipal. Tu decideixes en què invertir 1.650.000,00 €.

Participa en els pressupostos de la teua ciutat

Presentació de Propostes

A partir de les 14:00 hores del 11 de febrer fins a les 14:00 hores del 4 de març de 2019.

Jornada de millora de les propostes

Del 5 al 22 de març de 2019.

Suport de les propostes

A partir de les 14:00 hores del 1 d'abril fins a les 14:00 hores del 15 d'abril de 2019.

Avaluació de les propostes

Del 16 d'abril fins al 21 de maig de 2019.

Votació ciutadana

A partir de les 14:00 hores de l'10 de juny fins a les 14:00 hores del 25 de juny de 2019.

 

Presentació de propostes

Les persones majors de 16 anys empadronades a Castelló de la Plana podran presentar propostes. Es presentaran de forma individual, sense perjudici que la persona que la presenta represente una organització, un grup, un col·lectiu...

Es podrà presentar una proposta per persona. La proposta haurà d’estar vinculada a un districte concret de la seua elecció. No cal ser resident en un districte per a poder presentar una proposta d'aquest districte.

Les propostes es faran preferiblement mitjançant la web decidim.castello.es i excepcionalment es podran presentar a l’oficina de Participació Ciutadana, a l’avinguda Germans Bou 27.

Jornada de millora de les propostes

S'organitzarà una jornada de millora de les propostes que es celebrarà entre el 5 i el 22 de març. En aquesta jornada es podrà realitzar suggeriments de millora en els projectes presentats.

Els suggeriments de millora es comunicaran a les persones promotores de les propostes, que decidiran si donen el seu consentiment o no per a introduir-les.

 
 

Suport de les propostes

Les propostes presentades hauran de comptar amb el suport de 35 vots per a passar a la fase següent. El suport de les propostes es recollirà mitjançant la plataforma web decidim.castello.es

Les persones empadronades, majors de 16 anys, tenen la possibilitat de donar suport amb el seu vot fins a un màxim de 3 propostes, no necesssàriament vinculades al mateix districte.

Avaluació de les propostes

Les propostes amb suports suficients seran estudiades pels serveis tècnics municipals, que valoraran que cadascuna complisca els requisits necessaris i pressupostaran el cost de dur-les a terme.

 
 

Votació ciutadana

Podran votar totes les persones majors de 16 anys i empadronades al municipi de Castelló de la Plana.

Es podran votar tantes propostes com s'estime oportú fins a arribar a la quantitat d'1.650.000 euros.

La votació es farà de manera telemàtica mitjançant la plataforma web: decidim.castello.es S'habilitaran uns "punts de votació", amb accés a internet, on es donarà suport presencial a les persones que vullguen votar. Es publicitarà en la plataforma web la llista de seus de "punts de votació".

Resultats

El resultat del procés consultiu s'obtindrà, una vegada finalitzada la votació, ordenant les propostes de major a menor votació, sempre que el cost total de les propostes no supere el pressupost de 1.650.000 euros.

 

Pressupost Participatiu 2019

Pressupost Participatiu 2018

Pressupost Participatiu 2017