Pressupostos participatius

El Decidim és una eina per a facilitar la Participació Ciutadana que permet a la ciutadania aproximar-se a la presa de decisions polítiques vinculades al disseny del pressupost municipal.

Participa en els pressupostos de la teua ciutat

Presentació de Propostes

Des de les 14.00 hores del 16 de gener de 2023 fins a les 14.00 hores del 31 de març de 2023.

Vots ciutadans

Des de las 14:00h del 30 de maig de 2023 a les 14:00h del 2 d’octubre de 2023.

Vots dels Consells de Districte

Del 3 d’octubre al 18 de desembre de 2023.

Avaluació de les propostes

Del 19 de desembre de 2023 al 5 de febrer de 2024.

Resultats

Del 6 al 12 de febrer

 

Presentació de propostes

Les persones majors de 16 anys empadronades a Castelló de la Plana podran presentar propostes. Es presentaran de forma individual, sense perjudici que la persona que la presenta ho faça en nom d’una entitat determinada.

Les propostes es faran mitjançant la web decidim.castello.es

Vots ciutadans

Les persones enregistrades tenen la possibilitat de donar suport amb el seu vot fins a un màxim de 3 propostes, no necesssariament vinculades al mateix districte.

 
 

Vots dels Consells de Districte

Constituits els Consells de Districte de la ciutat celebraran una sessió de Consell en l’últim trimestre de 2023. En la relació d’assumptes de l’ordre del dia se inclourà el següent punt: “Llista d’idees del Decidim. Votacions”.

No es podrà incorporar noves propostes en aquesta fase del procés.

Avaluació de les propostes

Les propostes amb suports suficients seran estudiades pels serveis tècnics municipals, que valoraran que cadascuna complisca els requisits necessaris i pressupostaran el cost de dur-les a terme.

 
 

Resultats

La primera proposta serà la que més vots totals haja obtingut. La segona serà la següent en número de vots totals, sempre que no corresponga al mateix districte de la primera. En aquest cas, es passarà a la següent en número de vots totals. La tercera serà la següent en número de vots, sempre que no corresponga a cap dels districtes de les anteriors. Es continuarà d’aquesta manera fins esgotar el crèdit disponible. Només podrà aprovar-se una nova proposta per a un districte quan s’haja completat el llistat de districtes. En aquest cas es tornarà a la proposta disponible amb més vots.

Els resultats del procés es publicaran a la pàgina decidim.castello.es entre el 6 i el 12 de febrer de 2024. El seguiment de l'estat de les propostes es farà a la mateixa web.

El govern municipal es compromet a dur a terme l’execució de les propostes seleccionades, tenint en compte els resultats d'aquest procés ciutadà, sempre que s’atenga als criteris tècnics de viabilitat dels projectes i els límits econòmics disponibles. L’execució es realitzarà mitjançant formes jurídiques que permeten a l’Administració gestionar el seu pressupost municipal (contractació d’obres, de serveis, subministraments, arrendaments, subvencions...).

Pressupostos participatius

Pressupost participatiu 2023

Ajuda amb els pressupostos participatius

Fase actual

Votació en els Consells de Districte

Fases de pressupostos participatius

Informació

-

Comencem el pròxim 16 de Gener a les 14h.

Presentació d'idees

-

Tens una idea per a millorar Castelló de la Plana?

Planteja un projecte per als pressupostos participatius del 2023

Avaluació tècnica

-

En aquest moments estem valorant el compliment de requisits de les propostes.

Votació ciutadana

-

Quines propostes et semblen més necessàries per a la ciutat? Recorda que pots votar a un màxim de 3 propostes.

Votació en els Consells de Districte

-

Avaluació tècnica

-

En aquests moments estem estudiant la viabilitat de les propostes.

Resultats

-

Consulta els resultats del procés.

Pressupost participatiu 2024

1.000.000 €

Ajuda amb els pressupostos participatius

Contactar amb decidim@castello.es