Pressupostos participatius

Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació ciutadana que permet que les veïnes i veïns de la ciutat s’involucren en la presa de decisions respecte a l’execució del pressupost municipal. Tu decideixes en què invertir 1.650.000,00 €.

Participa en els pressupostos de la teua ciutat

Presentació de Propostes

A partir de les 14:00 hores del 15 de febrer fins a les 14:00 hores del 28 de març de 2018.

Reunions de Districte

Del 3 al 13 d'abril de 2018.

Suport de les propostes

A partir de les 14:00 hores del 18 d'abril fins a les 14:00 hores del 30 d'abril de 2018.

Avaluació de les propostes

Del 2 al 30 de maig de 2018.

Votació ciutadana

A partir de les 14:00 hores de l'11 de juny fins a les 14:00 hores del 25 de juny de 2018.

 

Presentació de propostes

Les persones majors de 16 anys empadronades a Castelló de la Plana podran presentar propostes. Es presentaran de forma individual, sense perjudici que la persona que la presenta represente una organització, un grup, un col·lectiu...

Es podrà presentar una proposta per a tota la ciutat i/o una proposta per a un districte concret a la seua elecció. No és necessari ser resident en un districte per a poder presentar una proposta d'aquest districte.

Les propostes es faran preferiblement mitjançant la web decidim.castello.es i excepcionalment es podran presentar a les Tinences d'Alcaldia de l'Ajuntament.

Reunions de districtes

S'organitzarà una reunió en cadascun dels districtes per a prioritzar les propostes vinculades al mateix districte.

La primera proposta i la segona triades per cada reunió de districte passaran directament a la fase de validació i estudi de viabilitat. En el cas que alguna de les dos propostes siga inviable tècnicament, seguint l'ordre de priorització, es valorarà la següent en la llista.

 
 

Suport de les propostes

Les propostes presentades hauran de comptar amb el suport de 35 vots per a passar a la fase següent. El suport de les propostes es recollirà mitjançant la plataforma web decidim.castello.es

Les persones empadronades, majors de 16 anys, tenen la possibilitat de donar suport amb el seu vot fins a un màxim de 3 propostes per a la ciutat, per al districte, o per ambdós indistintament.

Avaluació de les propostes

Les propostes amb suports suficients seran estudiades pels serveis tècnics municipals, que valoraran que cadascuna complisca els requisits necessaris i pressupostaran el cost de dur-les a terme.

 
 

Votació ciutadana

Podran votar totes les persones majors de 16 anys i empadronades al municipi de Castelló de la Plana. Es podrà votar les propostes a nivell ciutat, i en un districte de la seua elecció (però només en un, pot ser el districte on està empadronat, on trevalla, on viu la seua família...)

Es podran votar tantes propostes com s'estime oportú fins a arribar a la quantitat d'1.050.000 euros en la categoria de ciutat, o a la quantia prevista en la categoria de districte elegit.

La votació es farà de manera telemàtica mitjançant la plataforma web: decidim.castello.es S'habilitaran uns "punts de votació", amb accés a internet, on es donarà suport presencial a les persones que vullguen votar. Es publicitarà en la plataforma web la llista de seus de "punts de votació".

Resultats

El resultat del procés consultiu s'obtindrà, una vegada finalitzada la votació, ordenant les propostes de major a menor votació, sempre que el cost total de les propostes no supere el pressupost assignat a la categoria de ciutat ni a la quantitat assignada al districte.

 

Pressupost Participatiu 2018

Pressupost Participatiu 2017