Pressupostos participatius

Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació ciutadana que permet que les veïnes i veïns de la ciutat s’involucren en la presa de decisions respecte a l’execució del pressupost municipal. Tu decideixes en què invertir 1.650.000 euros.

Resultats Pressupost Participatiu 2017

Els pressupostos participatius estan circumscrits al capítol d'inversió del pressupost de l'Ajuntament. Les despeses d'inversió inclouen les infraestructures- ”obres”, tant noves com de manteniment de les que ja hi existeixen (per exemple, itineraris accessibles de voreres i vials o la millora d'un parc). També contemplen les adquisicions de béns permanents de l'Ajuntament, com per exemple, la compra de jocs infantils).

No seria una proposta d'inversió, per exemple:

  • activitats, (programes culturals, festejos...)
  • serveis locals (augmentar el servei de neteja, incrementar la freqüència d'autobusos).
  • subvencions, premis
  • lloguers

Presentació de propostes

Del 15 de febrer al 5 de març de 2017.

Suport de les propostes

Del 6 al 31 de març de 2017.

Avaluació de les propostes

De l’1 al 30 d’abril de 2017.

Votació ciutadana

De l’1 al 15 de maig de 2017.

 

Presentació de propostes

Les persones majors de 16 anys empadronades a Castelló de la Plana poden proposar alguna inversió per a la ciutat. També totes aquelles entitats ciutadanes que tinguen el seu domicili social i àmbit territorial a la ciutat.

Les propostes de projectes d'inversió s'hi presentaran de forma individual, o en representació de una organització, grup o col·lectiu. Cada persona o entitat podrà presentar-hi una única proposta.

Les propostes es faran preferiblement mitjançant la pàgina web decidim.castello.es i excepcionalment es podran presentar a les Tinències d'Alcaldia de l'Ajuntament.

Suport de les propostes

Les propostes presentades hauran de comptar amb el suport de 25 vots, per a passar a la fase següent. El suport de les propostes es recollirà a través de la plataforma web decidim.castello.es.

La ciutadania empadronada té la possibilitat de donar suport amb el seu vot a fins a un màxim de 3 propostes de projectes d'inversió.

 
 

Avaluació de les propostes

Les propostes amb suports suficients seran estudiades pels diferents serveis tècnics de l’Ajuntament, els quals valoraran que cada una complisca amb els requisits necessaris perquè siguen propostes d’inversió viables i legals, i pressupostaran el cost de portar-les a terme.

Votació ciutadana

Podran votar totes les persones majors de 16 anys i empadronades al municipi de Castelló de la Plana. Es podran votar totes les propostes que es crega oportú mentre es tinga pressupost disponible, encara que no farà falta gastar-ho tot.

La votació es farà de manera telemàtica a través de la plataforma web: decidim.castello.es. S’habilitaran uns “punts de votació”, amb accés a Internet on es donarà suport presencial a aquelles persones que vulguen votar i així ho sol·liciten. Es publicitarà en la plataforma web el llistat de seus de “punts de votació” en dates pròximes a la fase de votació.